AFDRUK

Eigenaar.

Fabien Demeulemeester

MOULIN D’ERE

Rue des Pères 1 - 7500 ERE - Belgium

+32 (0)69 64 83 72 

ID : TVA BE 0670.270.592 R.C. TOURNAI 75137

Bank België : BNP FORTIS - IBAN : BE60  0017 1297 8570 - BIC : GEBABEBB

Bank France : Credit Mutuel du Nord - IBAN : FR76 1562 9027 0000 0620 9824 518 - BIC : CMCIFR2A

 

Realisatie.

Agence Comm-unique scs

 

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 De factuur is betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum . Betalingen die na deze tijd zijn rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 13% tot een forfaitair bedrag van 10 % van het factuurbedrag ( met een minimum van € 24,79 ) als schadevergoeding . Artikel 2 Elke bestelling houdt de aanvaarding in van onze voorwaarden door de klant. Artikel 3 In geval van betwisting zal de bevoegde vrederechter van de gemeente of de rechtbanken van onze operationele hoofdkwartier zijn, tenzij dwingende wettelijke verplichting van het tegendeel . Artikel 4 In gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing is , gelden de volgende regels : door het ontvangen van of het nemen van de goederen, de koper erkent specifiek dat ze reageren op de orde en vrij van gebreken te zijn . Het is de plicht van de koper om alle andere ondeugden Verkoper schriftelijk rapporteren binnen een maand na hun ontdekking . Of genoemde wet van toepassing is, is de klant verplicht , op straffe van verval , aan de verkoper van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de datum waarop de fout ontdekt hij . Artikel 5 Indien de koper breekt of annuleert het contract of als het kan worden uitgevoerd door het feit , we zijn onderworpen aan schadevergoeding betalen gelijk aan 20 % van het orderbedrag . Als we onszelf hebben gebroken of de opdracht geannuleerd of als het is gebroken door dit feit , de koper , op voorwaarde dat het een consument het recht om ons te vragen hetzelfde bedrag. Artikel 6 De ontvangst van deze factuur niet gepaard gaat met de betaling van de voorgaande.